.

„Убеден съм, че Върховният съвет или Постоянният световен съвет, събран единствено, за да се грижи за всеобщото благополучие, ще постигне своята свята цел преди края на този ХХ в.!”

септември 1918 г.

инж. Никола Димков

 

---> Приносът му за БЪЛГАРИЯ?

 

В третото десетилетие на XX в. Н. Димков живее в Цариград като виден промишленик и дипломат с огромни връзки в цяла Турция и на Балканите.

 

На него България дължи още едно неоценимо дело. Той използва дипломатическите си дарби и измолва от турските върховни власти да предадат на България документите за нея от общия цариградски архивен фонд. Към България поемат няколко вагона с документи, отразяващи няколко века събития. Случката, както Никола Димков сам разказва станала по следния начин - един ден, преминавайки покрай Тефтер хан, забелязва, че много архивни материали са натъпкани в чували за претопяване. Разбира, че се отнасят за България, и написва писмо до българското правителство веднага да изпрати човек, който добре да знае турски език. В Цариград пристига известният турколог Вл. Хиндалов. Голяма част от архивите били откупени. Между тях са и материалите от съдебния процес срещу Васил Левски.

 

Според лечителят Петър Димков (племеник на Никола Димков) историята е следната – “г. Никола Димков получава молба от българското правителство и от БАН дали е възможно да се докарат в България някои ценни документи от турския архив. Никола Димков им казва да не вдигат никакъв шум по тоя въпрос и да оставят на него да издебне момента.

 

В крайна сметка през 1934 г. 8 железопътни вагона са натоварени с ценната пратка и пристигат в свободна България. Инж. Никола Димков съумял със собствени лични средства да достави на родината си ценни архивни материали свързани с националната памет.

 

 

 

 

© 2009 - | www.nd.sofimun.org | Всички права запазени!

инж. Никола Димков - Кампания на международна фондация СОФИМОН и сдружение НОСБ

Тази интернет страница е създадена от студио “СветЪ Дизайн”